UnikCoaching.dk

Velkommen til UnikCoaching


.

Om UnikCoaching

Mange mennesker går rundt uden at vide hvad de egentligt gerne vil. De mangler følelsen af rigtig glæde og føler sig mellemtilfredse.

Jeg er uddannet life-coach hos manning inspire og arbejder blandt andet ud fra nedenstående 6-trins model. Denne model er en effektiv måde at håndtere coaching på og bruges blandt andet til at specificere hvilke målsætninger man gerne vil arbejde med.

6-trins modellen.

1. Hvad er målet, er målet positivt og indenfor din kontrol og hvad giver det dig at opnå målet.

2. Hvad forhindrer dig, prioritering af disse forhindringer, samt arbejder med forhindringer.

3. Motivation, hvad koster det ikke at opnå målet og hvad giver det dig at opnå målet. 

4. Mønsterbrud. Overbevisningerne er de støttende eller hæmmende.

5. Nyt alternativ. Handleplan og hvad kommitter du dig til, til vi ses igen.

6. Den gode afslutning. Hvad fik du ud af denne coaching session og feedback. 

Coaching

Hvis livet var et stort tag selv bord og du selv kunne vælgeHvordan ville dit liv så se ud?

  • Styrkeområder: Afdæk succes strategi - Succespyramiden
  • Ændre tilstand: Holdning, fokus og sprog - Tilstandspyramiden
  • Livshjulet: Hvor tilfreds er jeg med de forskellige områder i mit liv

Værdier: Prioritering af nogle værdier over andre værdier - konsekvenser af dette valg 

Regler: Regelsæt som vi selv opsætter for at andre kan stille os tilfreds. Vi forventer ofte at andre handler i forhold til vores behov (vores regelsæt), og forventer forståelse af vores tanker og følelser. 

Motivation: Her er det vigtigt at finde den rette motivation og bevidsthed om hvad det vil koste vis man ikke gør noget og give ved at opnå målet.

Du får brugbare værktøjer, som kan bruges til at opnå mål, få balance, ændre tilstand og skabe succes.

Coaching er en skøn og unik proces, hvor du finder ud af præcist hvad det er du skal gøre anderledes for at komme i mål. Få et mere positivt livssyn og få overskud til at handle.


.
.
Mere om UnikCoaching
.

Præsentation

UnikCoaching

Coaching er en samtaleform, hvor coachen hjælper et andet menneske med at sætte og nå mål, skabe klarhed over en problemstilling og i det hele taget hjælpe med at skabe forandring.

Coachen benytter sig af en avanceret spørgeteknik og en række teknikker og værktøjer, som varierer alt efter hvilken baggrund, coachen har.

I et coaching forløb vil du få redskaber, støtte og indsigt omkring dig selv. Vi vil sammen skabe brugbare resultater, og arbejde med hvad det er der forhindrer dig i at nå dine mål.